nl

Prijs indicatie

Het honorarium voor een portret bedraagt
vijftien- tot twintigduizend euro.

De prijs van een stilleven in olieverf varieert
van twee- tot zevenduizend euro.

Prijs indicatie |