nl

R.E. PENNING kunstcriticus:

Geen bravourestukken dus, met flitsend penseelwerk, maar wèl een fijngevoelig en ook indringend observeren en karakteriseren van een persoon en een sfeer.Kenmerkend voor deze werkwijze is het portret van de fluitist Govert Jurriaanse in volle actie, zorgvuldig gecomponeerd, subtiel van koloriet, de figuur donker afstekend tegen de teer grijsgroene achtergrond, het ivoorkleurig muziekblad als basis en de zilveren fluit als diagonaal in het vlak. Ook in andere portretten is het die lichte toets, het fijne koloriet, die aan Stapel’s portretten een eigen karakter geven.

Mensen over Dick Stapel 3 |