nl

Daarna maak ik een afspraak voor het poseren in mijn atelier gedurende drie aaneengesloten dagen.

Ik maak het portret direct ‘naar het leven’, een samenwerking tussen model en schilder die wederzijds een boeiende ervaring oplevert.Tijdens het poseren wordt vrij veel gesproken, het wordt af en toe onderbroken door een koffie- of thee of lunch- of bewegingspauze. Aan het eind van de derde en laatste poseerdag komt iemand die het model zeer na staat in het atelier naar het resultaat kijken. Na instemming van de opdrachtgever, voltooi ik het schilderij in afwezigheid van het model.

Een portret in opdracht 2 |