nl

R.E. PENNING kunstcriticus:

“Dick Stapel, een fijnzinnig portretschilder”

Er zijn portrettisten en andere schilders. Waarmee ik maar zeggen wil dat van een portretschilder niet alleen verwacht wordt dat hij iemand treffend gelijkend en levendig kan uitbeelden, maar dat die beeltenis dan bovendien als schilderij belangwekkend moet zijn. Dick Stapel schildert met dunne verf, aquarelachtig, de figuur in ongedwongen houding op het doek, bijna steeds ten voeten uit of tot de knie. Na die spontane schets wordt aan het gezicht en andere plaatsen waar dit nodig is doorgewerkt, maar met behoud van de delicate luchtigheid die zijn werk een grote charme geeft.

Mensen over Dick Stapel 2 |