nl

PETER BERGER kunstcriticus

Dick Stapel is een rasschilder die de penseel voert met een bewonderens-waardig gemak en bovendien een zeldzaam indringingsvermogen heeft, een subtiele psychologische kijk. Het bijzondere in Stapel is zijn gerichtheid op andere mensen. Hij verdiept zich in zijn subjecten, probeert zichzelf niet te leggen in wie hij afbeeldt, maar gaat, met een haast objectieve blik, na wie hij voor zich heeft. Zijn eigen aard komt tot uiting in de sfeer vol vermoedens die om die personen hangt, een mannelijke poëzie, die zich niet vertederen laat door gevoeligheid. Maar die wèl een menselijke zachtheid geeft aan de koele blik waarmee hij waarneemt.

Mensen over Dick Stapel |